Energetik

Energetik řeší bezpečně a moderně rozvody napájení v odborných učebnách. Panely pro žákovské lavice obsahují zdířky pro střídavé a stejnosměrné napětí, konektory pro sítě LAN, USB, HDMI a bezpečnostní zásuvku 230V. Zdroje střídavého a stejnosměrného napětí a uzamykatelný jisticí modul systému jsou součástí vybavení pracoviště učitele.

Energie do školních lavic

 • určen především pro školní fyzikální učebny
 • nejvíce propracovaný systém panelů a napájecích zdrojů na českém trhu
 • ucelená nabídka profesionálně zpracovaných modulů zdířek a zásuvek do školních lavic
 • dovoluje kombinovat různé typy napájecích zdrojů v učitelské katedře s dalšími moduly z laboratorních stolů VarioLab+
 • nabízí řadu napájecích zdrojů AC i DC v různých variantách, které pokryjí všechny požadavky učitelů i žáků
 • kompletně navržen a vyráběn v České republice společností Diametral

Princip

Principem systému Energetik je rozdělení učebny na dvě zóny.

První zóna je pracoviště učitele, tedy přístrojové vybavení katedry, což jsou napájecí zdroje a ovládací modul. Napájecí zdroje jsou stejnosměrné a střídavé, s analogovým nebo digitálním zobrazováním výstupních napětí a proudů. Jsou dále doplněny modulem M08-UF, který je vybaven jističem a vypínáním s klíčem, čímž se eliminuje případné zapnutí napájení žákem nebo jinou neoprávněnou osobou.

Druhou zónu tvoří žákovské lavice, které jsou vybaveny profesionálními panely se zdířkami, zásuvkami a dalšími konektory. Panely mohou být umístěny viditelně, nebo skrytě pod výsuvnou deskou lavice či v elektricky ovládaném výklopném panelu. Přesná konfigurace je dána konkrétními požadavky školy.

Bezpečné rozvody v učebnách

Při použití síťové zásuvky 230V v žákovských lavicích je bezpodmínečně nutné tyto zásuvky jistit jističem a proudovým chráničem. Kompletní jištění zásuvek spolu s ovládacími stykači je umístěné v rozvaděči učebny. Stykače je možno ovládat dálkově z bezpečnostního modulu M08-UF, a v případě nebezpečí vypnout tlačítkem TOTAL STOP. Modul M08-UF je nutným přístrojem pro hlavní ovládání modulů MDC-01, MAC-01 a MAC-02.

Energetik na pracoviště učitele

Jisticí a bezpečnostní modul M08-UF

 • předřazen všem zdrojům a dalším modulům, slouží jako jistič pro případ zkratu
 • proudové jištění při překročení maximálního proudu 10 nebo 16 A
 • zvýšení bezpečnosti proudovým chráničem (vypíná při 30 mA)
 • tlačítko ZAP pro zapnutí napájení do připojených zařízení, signalizace červenou kontrolkou a žlutě podsvíceným tlačítkem VYP
 • eliminace neoprávněné manipulace – vypínač opatřený klíčem

Napájecí stejnosměrný zdroj MDC-01

 • plynulá regulace napětí v rozsahu 0 ÷ 30 V
 • možnost nastavení omezení proudu 0,1 ÷ 10 A
 • indikace proudového omezení blikající desetinnou tečkou
 • vypínatelná akustická signalizace
 • vybaven měřicími přístroji pro napětí a proud
 • výstup ovládán tlačítkem s kontrolkou pro odpojení napájení lavic bez nutnosti vypínat zdroj

Napájecí střídavý zdroj MAC-01

 • regulovaný zdroj střídavého napětí odděleného od napájecí sítě
 • střídavé napětí v rozsahu 0 ÷ 24 V
 • celkový maximální odběr proudu 10 A
 • 12 samostatných výstupů, každý jištěný pojistkou 2 A
 • hlavní vypínač s indikací zapnutí podsvícením
 • indikace výstupního proudu a napětí analogovými ukazateli

Napájecí střídavý zdroj MAC-02

 • regulovaný zdroj střídavého napětí odděleného od napájecí sítě
 • střídavé napětí v rozsahu 0 ÷ 24 V
 • celkový maximální odběr proudu 10 A
 • 12 samostatných výstupů, každý jištěný pojistkou 2 A
 • hlavní vypínač s indikací zapnutí podsvícením
 • indikace výstupního proudu a napětí digitálními ukazateli

Energetik do žákovské lavice

Všechny panely do žákovských lavic jsou vyrobeny z odolného plastu, popisy jsou realizovány barevným potiskem. Použité zdířky jsou od švýcarského výrobce výhradně v bezpečnostním provedení a v nejvyšší kvalitě, která zaručuje dlouhou životnost.

Panel ZSF-03

 • dvojice zdířek s výstupem DC 24V a AC 24V
 • zásuvka 230V / 50Hz
 • datová zásuvka RJ45

Panel ZSF-04

 • dvojice zdířek s výstupem DC 24V a AC 24V
 • datová zásuvka RJ45

Panel ZSF-05

 • dvojice zdířek s výstupem DC 24V a AC 24V
 • zásuvka 230V / 50Hz
 • datová zásuvka RJ45
 • zásuvka HDMI
 • USB připojení

Panel ZSF-06

 • zásuvka 230V / 50Hz
 • datová zásuvka RJ45
 • zásuvka HDMI
 • USB připojení

Vertikální panel ZSF-10

 • dvojice zdířek s výstupem DC 24V a AC 24V
 • zásuvka 230V / 50Hz

Vertikální panel ZSF-40

 • dvojice zdířek s výstupem DC 24V a AC 24V
 • datová zásuvka RJ45

Srovnávací tabulka

Zákaznický servis

 • poradenská činnost
 • návrh a vizualizace budoucího pracoviště ve 3D
 • řešení speciálních požadavků
 • dodávka a profesionální montáž
 • elektrická revize každých 18 měsíců
 • periodická kalibrace přístrojů

Dokumenty ke stažení

Katalog Energetik

 • Stáhnout

Montážní předpis

 • Stáhnout

Montážní otvor

 • Stáhnout