Model solární elektrárny Uno Volta UV 137 a jeho předvedení v ZŠ Petrklíč

Dne 07.06.2022 navštívila společnost Diametral ZŠ Petrklíč, kde si mohli žáci vyzkoušet vlit sluneční elektrárny pomocí výukového panelu Uno Volta UV 137.

Výukové panely systému Uno Volta umožňují žákům základních a středních škol objevování a procvičování základních i pokročilých jevů a zákonitostí elektrotechniky. Pro studenty odborných elektrotechnických oborů nabízí možnosti praktické výuky v mnoha úlohách v oblasti silnoproudu i slaboproudu. Panel Uno Volta UV-137 určený pro výuku fungování obnovitelných zdrojů demonstruje funkci solárních panelů. Žáci si mohou v praxi vyzkoušet vliv polohy Slunce na obloze, vliv intenzity svitu Slunce a využití baterie pro uskladnění energie.