Modul solární elektrárny Uno Volta UV 137 a jeho předvedení v ZŠ Petrklíč

Dne 07.06.2022 navštívila společnost Diametral ZŠ Petrklíč, kde představila žákům modul solární elektrárny Uno Volta UV 137.

Výukové panely systému Uno Volta umožňují žákům základních a středních škol objevování a procvičování základních i pokročilých jevů a zákonitostí elektrotechniky. Pro studenty odborných elektrotechnických oborů nabízí možnosti praktické výuky v mnoha úlohách v oblasti silnoproudu i slaboproudu. Panel Uno Volta UV-137 určený pro výuku fungování obnovitelných zdrojů demonstruje funkci solárních panelů. Žáci si mohou v praxi vyzkoušet vliv polohy Slunce na obloze, vliv intenzity svitu Slunce a využití baterie pro uskladnění energie.