Naše výrobky v TV Praha

Studuj u nás. Reportáže TV Praha vybavení školy SOU Ohradní.

Jak pomáhají naše výrobky a pracoviště studentům a učitelům odborné výuky na středních školách? To se dozvíte v některém z příštích pořadů TV Praha „Studuj u nás“.