Stavovské divadlo používá pro dezinfekci prostor moderní zařízení, generátor ozonu Virbuster 60 000 Space.

V pondělí 11.10.2021 proběhlo odborné zaškolení technického personálu a testování účinnosti generátoru ozonu pro dezinfekci prostor hlediště Stavovského divadla pracovníky naší společnosti.

Stavovské divadlo, jedno z nejstarších evropských divadel, používá pro dezinfekci prostor moderní zařízení, generátor ozonu Virbuster 60 000 Space. Tento generátor ozonu je schopný vyprodukovat 60 000 g O3 za hodinu.
V pondělí 11.10.2021 proběhlo odborné zaškolení technického personálu a testování účinnosti generátoru ozonu pro dezinfekci prostor hlediště Stavovského divadla pracovníky naší společnosti. Po 60 minutách aplikace byla ve všech měřených prostorách od hlediště po galerii optimální koncentrace O3 zajišťující spolehlivou likvidaci virů a bakterií. Po dalších dvou hodinách byl prostor vydezinfikován a bez přítomnosti ozonu.