Střední odborná škola Litovel

14.1.2022 Účast společnosti Diametral na slavnostním stříhání pásky u příležitosti modernizace učeben – SOŠ Litovel.

V pátek 14.1.2022 se uskutečnilo slavnostní stříhání pásky k příležitosti modernizaci dvou učeben SOŠ Litovel, za účasti ředitele školy Mgr. Pavla Skácela.
Společnost Diametral se podílela na modernizaci dvou učeben žákovskými stoly VarioLab+ s přístrojovou nástavbou a dílenskými stoly s elektronástavbou.

,, S realizovanou zakázkou jsme spokojeni, díky ní se nám podařilo vytvořit 2 nové učebny s moderními technologiemi pro obory elektrikář a mechanik elektrotechnik v rámci zlepšení kvality polytechnického vzdělávání. Předpokládáme, že zatraktivnění výuky o nové technologie dodané firmou Diametral zvýší zájem absolventů ZŠ o technické obory. Absolventů technických oborů je stále na trhu práce velký nedostatek, a to nejen v Olomouckém kraji, ale v celé České republice.“ – řekl Mgr. Pavel Skácel, ředitel SOŠ Litovel