Střední škola – COPT Kroměříž

10. 8. 2021 Rozhovor s panem Bronislavem Mašíkem, učitelem odborných předmětů ze SŠ – SOPT Kroměříž.

Učebna elektrotechniky SŠ – COPT Kroměříž je vybavena pracovními stoly s přístrojovými nástavbami VarioLab+, elektromontážními pracovišti VarioClickλ a výukovými panely elektrických zapojení UnoVolta. Požádali jsme učitele odborných předmětů pana Bronislava Mašíka o krátké představení učebny.