Střední škola – SŠPHZ Uherské Hradiště

22.9.2021 Účast společnosti Diametral na slavnostním stříhání pásky u příležitosti dokončení investičních akcí – SŠPHZ Uherské Hradiště.

Ve středu 22. září se na půdě školy uskutečnilo „slavností stříhání pásky“, které symbolicky završilo několik investičních akcí, jenž byly ve škole v letech 2020 a 2021 zrealizovány. Přestřižení pásky se ujali ředitelka školy Mgr. Dana Tománková a radní Zlínského kraje pro investice a dotace Zbyněk Fojtíček za účasti pozvaných hostů z řad zástupců zřizovatele školy, dodavatelů akcí a spolupracujících škol.

Společnost Diametral se podílela na modernizaci učebny elektrotechniky dodáním moderních modulárních pracovišť systému VarioLab+. Tato pracoviště jsou osazena přístrojovými nástavbami, které obsahují všechny potřebné přístroje k odborné výuce.