Studuj u nás – reportáž TV Praha

Reportáže TV Praha vybavení školy ZŠ Chvaly. Česká společnost Diemetral přibližuje pojem fotovoltaika dětem ze základních škol.

Součástí každé školy by mělo být vybavení učeben pro praktickou výuku. Výukové panely UnoVolta značně ulehčují praktickou výuku jak žákům, tak i učitelům.