Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádala 3.2.2022 Den otevřených dveří a společnost Diametral byla u toho!

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádala 3.2.2022 Den otevřených dveří. Společnost Diametral, která vybavila svým elektrotechnickým zařízením laboratoře elektrotechniky, byla součástí velkolepé akce jako jeden z dodavatelů UJEP a prezentátorů vybavených učeben.