VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín

8.11.2021 Účast společnosti Diametral na slavnostním stříhání pásky u příležitosti otevření nové části budovy a její vybavení – VOŠ a SPŠS Děčín.

V pondělí 8.11.2021 se uskutečnilo slavnostní stříhání pásky k příležitosti otevření nové části budovy na VOŠ a SPŠS v Děčíně, za účasti ředitelky školy Ing. Bc. Jany Vackové.

Společnost Diametral se podílela na modernizaci učebny dodáním deseti stolů VarioClick λ spolu s ovládacím pultem pro učitele. Jednoduchost a rychlost montáže přináší žákům zcela novou, produktivnější a v neposlední řadě modernější způsob výuky.