Uno Volta

Důmyslný soubor výukových panelů Uno Volta sloužící k výuce a experimentům v oblasti zapojení a měření elektrických obvodů v mnoha oborech elektrotechniky a elektroniky. Jednotlivé okruhy elektrotechniky jsou zpracovány na vzájemně kombinovatelných samostatných panelech.

Každý z panelů je zaměřen na určitou problematiku, avšak jednotlivé panely lze vzájemně doplňovat a tak tvořit rozsáhlejší zapojení.

Panely Uno Volta jsou zaměřeny na procvičování principů zapojení, vymýšlení správného zapojení a odhalování chyb v obvodech. Díky úzkému propojení vývoje systému s odbornými pedagogy je systém Uno Volta připravený pro aktuální potřeby odborné výuky.

Výukový systém Uno Volta

Uno Volta díky přehlednosti a rychlosti řešení úloh podporuje zájem o objevování základních pravidel elektrotechniky a přirozenou tvořivost studentů. Práce s reálnými napětími a prvky vytváří již od začátku studia správně a bezpečné návyky studentů při zapojování elektrických obvodů.

Svět se mění, principy zůstávají

Studenty dnes nejvíc zajímá, jak pracují nejmodernější technologie. Počítače, roboti, mobilní telefony, tablety a umělá inteligence. Každý odborný pedagog dobře ví, že studenti musí nejprve pochopit základní principy fungování elektřiny. Systém Uno Volta nabízí pedagogům i studentům rychlost a přehlednost virtuálních aplikací při zachování hmatatelného zážitku práce s reálnými přístroji a součástkami. Ideálně tak připraví studenty zábavnou formou k řešení praktických úloh v reálném světě.

V systému Uno Volta

se setkává preciznost výroby každé komponenty s maximálním důrazem na bezpečnost při práci s elektrickým proudem. Přehledné grafické zpracování panelů zdůrazňuje názornost zapojení každé řešené úlohy, a tím urychluje proces pochopení a zapamatování. Soubor výukových panelů Uno Volta je neustále rozšiřován v návaznosti na požadavky elektrotechnických oborů.

Uno Volta – směr nové výuky

Soubory panelů Uno Volta rozšiřují a zjednodušují praktickou výuku a trénink v oblasti zapojování elektrických obvodů, testování a měření.

Přehled klíčových vlastností:

 • vysoký standard bezpečnosti všech prvků
 • zaměření na konkrétní praktické úkoly
 • přehledný grafický design
 • snadná vizuální kontrola zapojení úlohy
 • uzamykatelný simulátor poruch
 • sada úloh v tištěné i elektronické formě
 • modularita a variabilita celého systému
 • snadná manipulace a skladování panelů
 • spojování panelů do celků pomocí vestavěných magnetů
 • stálý vývoj nových panelů podle potřeb elektrotechnického vzdělávání

Virtuální svět?

Žijeme v reálném světě

Výukový systém Uno Volta připravuje studenty hned od začátku výuky na řešení praktických úkolů v reálném světě. Současně nabízí přehlednost a rychlost zapojení. Výuka elektrotechniky je pro studenty díky systému Uno Volta rychlejší, intenzivnější a přitažlivější.

 • žádné virtuální simulace zapojení
 • skutečná zapojení se skutečnými přístroji
 • reálný svět = reálná napětí
 • nejkratší cesta od studia k praxi
 • vzdělávání pomocí praxe
Uno Volta

Bezpečnost na prvním místě

Bezpodmínečná bezpečnost při práci s elektrickým proudem je prvním kritériem při každém návrhu a realizaci všech panelů Uno Volta. Proto každý panel systému Una Volta obsahuje soubor bezpečnostních prvků, který vytváří bezpečné prostředí pro zdárnou výuku.

Kontrola napájecího napětí

Nesprávné zapojení napájecí šňůry je signalizováno červenou signálkou.

Ochrana kontaktů

Panely jsou vybaveny překryty zdířek, které zabrání dotyku žáka s živými částmi zapojení.

Bezpečnostní banánky

Stohovatelné banánky jsou opatřeny bezpečnostním pouzdrem, které izoluje vodič před náhodným dotykem.

Ochranný kryt s rotující hřídelí

Hřídele motorů jsou vybaveny kryty, které se při roztočení motoru červeně rozsvítí. Obsluha je tak varována před náhodným kontaktem s rotující hřídelí.

Perfektní v detailu

Většina panelů je vybavena držadlem pro snadné přenášení.

Dodávané háčky a nožičky umožňují integrovat panely Uno Volta do systémů Variolab a Varioclick.

Možnost uzamknutí panelu simulace poruch při testech a zkouškách.

Bezpečnostní banánek standardu 4 mm je ergonomicky tvarován a svojí konstrukcí umožňuje vícenásobné zapojení.

Barevné popisy usnadňují orientaci v zapojení

Výukové panely Uno Volta zprostředkovávají kontakt s reálnými elektrotechnickými prvky.

Jednotlivé panely jde sdružovat do větších celků. Integrované magnety pevně spojí jednotlivé panely k sobě.

Řešení pro všechny obory

Systém panelu a úloh Uno Volta umožňuje vzdělávání v širokém spektru elektrotechnických oborů. Od základních zapojení elektroinstalace, přes zabezpečovací systémy, až po využití v automobilové a průmyslové výrobě. Systém Uno Volta je modulární. Doplněním o další panely a sady úloh můžete Váš učební program rozšiřovat tak, jak se mění a rozvíjí Vaše potřeby vzdělávání.

Vzdělávání krok za krokem

Vizionáři v technologických oborech nám ukázali, že teprve vyladěná kombinace hardwaru a softwaru přináší uživateli smysl, užitek a radost.

Proto je při návrhu systému Uno Volta kladen také velký důraz na přípravu, vydávání a rozvoj didaktických materiálů, jako na nedílnou součást celého systému. Díky tomu můžete systém Uno Volta okamžitě začlenit do odborné výuky.

Dokumenty ke stažení

Katalogy UnoVolta

Katalog UnoVolta

 • Stáhnout

Vzorové úlohy UnoVolta

Vzorová úloha UnoVolta

 • Stáhnout