VarioLab+

Pouze ergonomicky správně nastavené pracoviště umožňuje bezpečnou a efektivní práci. Systém VarioLab+ se svojí propracovanou konstrukcí, širokou škálou příslušenství a konceptem dvou aktivních zón nabízí ideální podmínky pro splnění jakéhokoliv úkolu.

Pracoviště roste s vámi

Systém VarioLab+ umožňuje individuální výběr a sestavu přístrojů, je počítáno s budoucím rozšiřováním.

Komfort není luxus

Komfortní pracoviště zvyšuje efektivitu práce a výuky, a minimalizuje možnost chyby, nehody z únavy, nebo nepřehledné situace na pracovišti.

Inovace z praxe

Praktické zkušenosti uživatelů nám poskytují inspiraci pro neustále vylepšování a modernizaci jak přístrojů, tak všech dalších prvků systému VarioLab+.

Silné zázemí

Vývoj a výroba technologických pracovišť VarioLab+ je prováděna ve vlastním podniku podle nejvyšších standardů kvality.

VarioLab+, ať už děláte cokoliv

Dvě aktivní zóny pro moderní způsob práce

Pracoviště VarioLab+ je rozděleno na dvě aktivní zóny – pracovní zónu tvořenou z pracovního stolu a zónu pro napájecí a měřicí techniku umístěnou v přístrojové nástavbě. Všechny potřebné přístroje jsou integrovány do samostatných modulů umístěných v přístrojové nástavbě, díky čemuž zůstává pracovní deska zcela volná.

Vše na dosah ruky a vždy přímo před očima

Přístrojovou nástavbu lze vybavit moduly ze široké škály nabízených přístrojů a v případě další potřeby je obměňovat. Vlastní rozmístění modulů v nástavbě odráží specifické potřeby uživatele. Díky naklonění čelního panelu směrem k pracovníkovi jsou všechny ukazatele dobře viditelné a čitelné.

VarioLab+
přímo vám na míru

Systém VarioLab+ umožňuje vytvořit pracoviště, které přesně odpovídá Vašim současným i budoucím potřebám. Díky otevřené koncepci lze pracoviště snadno doplňovat o další přístroje a příslušenství. Rozměry stolů a nástaveb se dokonale přizpůsobí Vašim potřebám a prostorovým možnostem.

Perfektní v detailu

VarioLab+ lze objednat i v ESD provedení, které eliminuje elektrostatické napětí vzniklé působením přístrojů nebo pracovníka. ESD varianta zaručuje, že práce bude bezpečná i pro citlivé součástky.

Přístrojová nástavba se vyrábí v mnoha šířkách. Provedení může být jednostranné nebo oboustranné.

Čitelné zobrazení hodnot ukazatelů a snadné ovládání přístrojů díky náklonu čela nástavby o 10 °.

Každé pracoviště VarioLab+ je vybaveno jističem s proudovým chráničem a žlutě podsvíceným tlačítkem TOTAL STOP pro rychlé vypnutí napájení celého pracoviště.

Snadné nastavení výšky všech desek po 1 mm bez nutnosti demontáže celého stolu.

Odklopný kanál v pracovní desce pro přivedení kabelů k zařízením na desce.

Inteligentní skryté vedení potřebných kabelů, popřípadě vzduchotechniky nohou stolu.

Hřebenový držák pro přehledné a snadno dostupné uložení měřicích šňůr.

Stínidlo s magnety pro uchycení výkresů.

Přístroje jsou vestavěny do pevného kovového šasí, které zaručuje robustnost přístrojů a zároveň slouží jako stínění.

Konstrukce nohy umožňuje snadnou montáž příslušenství, např. držáku PC.

Mobilní verze pracoviště jsou vybavena pojezdovými kolečky, přední kolečka vždy s brzdou. Pro antistatická pracoviště jsou tato kolečka antistatická.

VarioLab+

Bezpečnost práce především

Při vývoji systému VarioLab+ je stále kladen zásadní důraz na bezpečnost práce. Ovládací moduly jsou proto standardně vybaveny jističi, chrániči i hlavním tlačítkem TOTAL STOP se žlutým podsvícením.
Zapnutí a vypnutí pracoviště VarioLab+ provází zvukový signál.

Žlutě podsvětlené tlačítko TOTAL-STOP rychle a přesně naviguje obsluhu k bezpečnému vypnutí v krizových situacích.

V základní sestavě je modul jištění vybaven chráničem s vypínací charakteristikou C a rozdílovým proudem 30 mA.

Každý přístroj VarioLab+ je nezávisle zkoušen a testován pro provoz i v náročných podmínkách.

Při otevření víka nástavby dojde k odpojení přívodu elektrické energie od přístrojů integrovaných v nástavbě.

Přístroje pro nástavby VarioLab+

Nové přístrojové moduly Diametral VarioLab+ 4.0 jsou charakterizovány odlehčeným a nadčasovým designem. Většina modulů prošla celkovou inovací zohledňující nové poznatky z praxe. Systém VarioLab+ zahrnuje komplexní škálu elektrotechnických, měřicích a pneumatických přístrojů, které umožňují realizovat různorodé úkoly. Přístroje jsou vestavěny do pevného kovového šasí, které zaručuje robustnost přístroje a zároveň slouží jako stínění.

Kategorie vyráběných modulů

 • základní napájecí a jisticí moduly
 • zásuvkové a zdířkové napájecí moduly
 • moduly propojovacích svorek
 • moduly měřicích přístrojů
 • moduly zdrojů pevného DC napětí
 • moduly zdrojů pevného AC napětí
 • moduly DC laboratorních zdrojů
 • moduly AC laboratorních zdrojů
 • moduly oddělovacích transformátorů
 • moduly dekád
 • moduly autotransformátorů
 • moduly pájecích stanic
 • moduly datových rozhraní
 • moduly neelektrických médií
 • moduly elektrických funkcí
 • moduly úložných prostor

Nástavby VarioLab+

Přístrojové nástavby VarioLab+ jsou určeny pro zabudování všech přístrojů do jednoho přehledného a kompaktního celku. Jednotlivé přístroje jsou v nástavbě umístěny v logických skupinách tak, jak to vyžaduje charakter prací na pracovišti. Přístroje je možné snadno doplňovat nebo měnit jejich umístění v nástavbě dle změny zaměření pracoviště. Perfektní čitelnosti a eliminaci nežádoucích odlesků na ukazatelích přístrojů je dosaženo náklonem přístrojů v nástavbách o 10°. Dle charakteru použití jsou nástavby instalovány buď do výšky, nebo přímo na pracovní desku. Menší a jednodušší pracoviště jsou řešena pomocí mininástaveb, nebo přístrojových kanálů, které jsou alternativou ke standardním nástavbám VarioLab+ při zachování všech vlastností systému.

Vzdálené ovládání pracovišť VarioLab+

Výuka klade zvýšené nároky na dohled, kontrolu a zejména bezpečnost každého pracoviště. Vzdálené ovládání pracovišť VarioLab+ přináší elegantní, bezpečné a spolehlivé řešení všech uvedených požadavků z jednoho místa. Odbornému učiteli je tak umožněno nezávisle zapínat, vypínat a monitorovat stav jednotlivých pracovišť v místnosti z centrálního ovládacího panelu a tím plně ovlivňovat průběh prací na pracovištích. Výrazně se tak šetří čas a energie odborného učitele a zvyšuje se bezpečnost práce.

Bezpečnost

Díky rychlé a přehledné kontrole stavu všech pracovišť je možné dálkově vypnout a zapnout jednotlivá pracoviště, nebo vypnout všechny pracoviště naráz v případě nehody. Dálkově ovládání je chráněno zámkem proti neoprávněnému použít nepovolanou osobou. Vzdálené ovládání tak významným způsobem posiluje bezpečnost elektrotechnických pracovišť.

Náklady

Využití 12 voltového napětí pro propojení a ovládání všech pracovišť systému VarioLab+ v celé místnosti šetří náklady na výstavbu centrálního ovládání. Použití datových vodičů pro rozvody výrazně snižuje náklady na instalaci a zároveň umožňuje rychlejší a flexibilnější zapojení všech pracovišť do jednoho celku. Zvyšuje se tak spolehlivost, a díky použití 12 V rozvodu i celková bezpečnost.

Obsluha

Třístavová logika ovládání poskytuje odbornému učiteli okamžitý přehled o stavu jednotlivých pracovišť. Každé pracoviště má na ovládacím panelu jasně definovanou pozici zobrazenou číslicí se změnou barvy dle konkrétního stavu ovládaného pracoviště.

Virtuální prohlídka učeben VarioLab+

Dokumenty ke stažení

Katalog VarioLab+

 • Stáhnout

Návod k obsluze VarioLab+

 • Stáhnout

Příklady realizací VarioLab+

 • Stáhnout